Asesoría Laboral Asesoría Laboral

Asesoría Laboral

Informarémolo sobre a modalidade de contratación máis axeitada, a normativa legal, os convenios laborais, as bonificacións na cotización da empresa á Seguridade Social e as axudas e subvencións en materia de emprego.

  • Altas de empresas, traballadores e autónomos.
  • Confección de nóminas e seguros sociais.
  • Planificación e control de contratos de traballo.
  • Negociación e interpretación de convenios.
  • Control permanente da documentación laboral.
  • Expedientes de regulación de emprego.
  • Inspección de traballo.
  • Servizo de Mediación, Arbitraxe e Conciliación (SMAC).
  • Selección de persoal.
  • Tramitación de pensións e prestacións.