Axudas e Subvencións Axudas e Subvencións

Axudas e Subvencións

Temos un alto índice de éxito na obtención de fondos en forma de créditos e subvencións xa que antes de presentar unha proposta identificamos todas as alternativas existentes para os proxectos que desexe acometer o noso cliente.

Identificamos e xestionamos os programas de axudas e subvencións ós que se pode acoller, que trámites son necesarios e ante que organismos públicos hai que presentalos.

Abarcamos todos os eidos:

 • Financiamento.
 • I+D+I.
 • Emprendedores e creación empresas.
 • Pequeno comercio.
 • TIC e Sociedade da Información.
 • Internacionalización e Exportación.
 • Aforro enerxético.
 • Calidade.
 • Propiedade industrial.
 • Artesanía.
 • Creación de emprego.
 • Transporte.
 • Formación.

Teña en conta que moitas axudas que se ofrecen dende diferentes organismos non se aproveitan pola falta de información, de tempo ou polos complexos procesos burocráticos que as acompañan.