Consultoría e Asesoría Mercantil Consultoría e Asesoría Mercantil

Consultoría e Asesoría Mercantil

Axudarémoslle a enfrontarse a situacións internas de gran tensión como a falta de rendibilidade, a baixa produtividade, nivel de vendas insuficiente, etc., así como a ameazas externas de difícil solución como guerra de prezos, morosidade, falta de pagamentos, competencia desleal, dificultades de financiamento...

Así mesmo, resolveremos calquera outra cuestión relacionada con:

  • Prevención de Riscos Laborais.
  • Protección de datos.
  • Patentes e Marcas.
  • Estudios de mercado.

Defenderemos os seus intereses e axudarémoslle a facer negocios, proporcionando un asesoramento mercantil personalizado, eficaz e de calidade:

  • Asesoramento na creación de empresas.
  • Constitución e modificación de sociedades.
  • Disolución e liquidación de sociedades.
  • Contratos mercantís.
  • Inscrición no Rexistro Mercantil.