Servizos Inmobiliarios Servizos Inmobiliarios

Servizos Inmobiliarios

COMPRAVENDA DE INMOBLES:

  • Pisos e apartamentos.
  • Locais comerciais.
  • Prazas de garaxe.
  • Fincas e solares.
  • Naves industriais.

Asesoramento e confección de contratos de arras e compravenda. Asesoramento fiscal. Notaría. Rexistro da Propiedade...

ALUGUER DE INMOBLES:

  • Pisos e apartamentos.
  • Locais comerciais.
  • Naves industriais.

Asesoramento e confección do contrato de arrendamento. Relación con empresas subministradoras e contratación de servizos. Depósitos e fianzas. Xestión contable e fiscal. Actualizacións de renda...