Asesoría Fiscal - Contable

Inicio Asesoría Fiscal – Contable

Contacto

¿Axuda?

Non dubides en contactar con nós. Poñerémonos en contacto contigo nun máximo de 2 días hábiles.

981 68 26 29

Asesoría Fiscal - Contable

O noso equipo de profesionais encargarase de darlle un asesoramento permanente e integral en materia contable e planificación fiscal.

¿QUÉ FACEMOS?

 • Xestión contable mensual.
 • Información actualizada sobre o estado da súa Empresa.
 • Elaboración e presentación de Libros Contables e Contas Anuais.
 • Revisión e avaliación dos sistemas de control interno.
 • Deseño e implantación de sistemas de contabilidade e xestión.

Do mesmo xeito, daremos resposta a calquera necesidade no eido fiscal:

 • Auditoría previa da situación da empresa.
 • Avaliación de continxencias fiscais, revisións, etc.
 • Estratexia e planificación fiscal.
 • Inspección da Axencia Tributaria, recursos e reclamacións.
 • Asesoramento Fiscal Integral.

Realizaremos por Vde. a declaración dos seus impostos:

 • Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas.
 • Imposto sobre o Valor Engadido.
 • Imposto de Sociedades.
 • Imposto de Actividades Económicas.
 • Imposto de Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
 • Imposto de Sucesións e Doazóns.
 • Imposto sobre a Renda de Non Residentes.